Kundebehandling
Gratis GjestKundebehandlingLedelse og motivasjonmotivasjon
«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

Prosjektoppgave ved grunnutdanningen i sykepleie - 4.år deltid (23.april 2003).

Innledning
I vårt siste semester har vi fokus på sykepleierens ledelsesfunksjoner. I den forbindelse har vi, en gruppe på ti studenter, hatt som mål å samarbeide med bydel Grorud om innføring av individuell plan. Underveis har vi gjort oss mange tanker om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser, etikken og lovverket.

KundebehandlingReferanser
Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

E-managements 2-dagers servicekurs har i over 10 år vært obligatorisk for alle norske parkeringsvakter for å bli godkjente kommunale ”trafikkbetjenter”. Et servicekurs som inneholdt...

Gratis GjestKundebehandlingLedelse og motivasjonmotivasjon
«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

Prosjektoppgave ved grunnutdanningen i sykepleie - 4.år deltid (23.april 2003).

Innledning
I vårt siste semester har vi fokus på sykepleierens ledelsesfunksjoner. I den forbindelse har vi, en gruppe på ti studenter, hatt som mål å samarbeide med bydel Grorud om innføring av individuell plan. Underveis har vi gjort oss mange tanker om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser, etikken og lovverket.

KundebehandlingReferanser
Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

E-managements 2-dagers servicekurs har i over 10 år vært obligatorisk for alle norske parkeringsvakter for å bli godkjente kommunale ”trafikkbetjenter”. Et servicekurs som inneholdt...

Gratis GjestKundebehandlingLedelse og motivasjonmotivasjon
«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

Prosjektoppgave ved grunnutdanningen i sykepleie - 4.år deltid (23.april 2003).

Innledning
I vårt siste semester har vi fokus på sykepleierens ledelsesfunksjoner. I den forbindelse har vi, en gruppe på ti studenter, hatt som mål å samarbeide med bydel Grorud om innføring av individuell plan. Underveis har vi gjort oss mange tanker om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser, etikken og lovverket.

KundebehandlingReferanser
Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

E-managements 2-dagers servicekurs har i over 10 år vært obligatorisk for alle norske parkeringsvakter for å bli godkjente kommunale ”trafikkbetjenter”. Et servicekurs som inneholdt...

Gratis GjestKundebehandlingLedelse og motivasjonmotivasjon
«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

«Individuell plan» – Prosjektoppgave om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser og etikk. Av elever ved grunnutdanningen i sykepleie

Prosjektoppgave ved grunnutdanningen i sykepleie - 4.år deltid (23.april 2003).

Innledning
I vårt siste semester har vi fokus på sykepleierens ledelsesfunksjoner. I den forbindelse har vi, en gruppe på ti studenter, hatt som mål å samarbeide med bydel Grorud om innføring av individuell plan. Underveis har vi gjort oss mange tanker om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser, etikken og lovverket.

KundebehandlingReferanser
Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

Alle Norske kommunale traffikkbetjenter (parkeringsvakter) fikk servicekurs hos God Utvikling om kundebehandling, sinne, sinte kunder og klagebehandling.

E-managements 2-dagers servicekurs har i over 10 år vært obligatorisk for alle norske parkeringsvakter for å bli godkjente kommunale ”trafikkbetjenter”. Et servicekurs som inneholdt...