Kurs i kundebehandling 06: – SKAP MERSALG OG PLUSS-SALG

Det er vanlig at salgsmedarbeidere ikke våger å forsøke mersalg, eller fort gir opp. Salgsmedarbeidere tror på myten om at kundene misliker alle former for mersalg. I dette seminaret får du svar på hvilke former for mersalg kundene liker og hvilke de misliker, og trening i hvordan du utfører dette i praksis.

Mersalg handler om å gi så god service at kunden ønsker å kjøpe mer. Mersalg berører hele salgsprosessen, fra innkjøp av produkter til markedsføring. Innsikt i gode teknikker og systemer for mersalg kan øke omsetningen din pr kunde betraktelig, samtidig som kunden opplever bedre service. Vi ser på mersalg både fra en teknisk og en mellommenneskelig synsvinkel.

Målsetningen med kurset

 • Du blir motivert til å gjøre mersalg, både for økt omsetning og av omsorg for kunden
 • Du får ideer om hvordan du kan utvikle mersalg i din bedrift
 • Du får trening i hvordan du snakker med kunden for å skape mersalg, uten å støte kunden fra deg

Tema vi tar for oss på kurset

a)  Bli motivert til mersalg

 • Hva kan din bedrift tjene økonomisk på å bli bedre på mersalg?
 • Hva har dine kunder å tjene på at du blir bedre i mersalg?
 • Hva har du og dine medarbeidere å tjene på mersalg?
 • Hvilke typer mersalg liker kunden, og hvilke liker kunde ikke?

b)  Tilrettelegg bedriften for mersalg

 • 5 strategier for mersalg
 • Hvorfor gjør vi ikke mersalg?
 • Hva hemmer for mersalg i din bedrift?

c)  Hvordan få god dialog med kunden om mersalgsprodukter

 • Verbale teknikker, eksponeringsteknikker, motivasjonsteknikker
 • Hva er forskjellen på mersalg og plussalg?
 • Hvor skjer plussalg?
 • Hvordan legger du til rette for plussalg i din bedrift?
 • Hvordan aktivere den tause selgeren?
 • La kunden selge for deg
 • Spill på sansene til kunden

d)  Hvordan utvikle mersalg i din bedrift

 • Kartlegging av mersalgspunkter
 • Observasjon av kundene
 • Telling av mersalgsforsøk
 • Målsetting for mersalg
 • Motivasjon av medarbeidere

e)  Hjelp du kan få i prosessen

 • Noen ressurser du kan benytte for å utvikle mersalg

Kursserie: Dette er det sjette tema i en modulbasert kursserie. Kursene i denne serien kan tas separat, men det anbefales at de tas som en helhet. For best resultat bør du ta hele kursserien, slik at du får dypest mulig innsikt og trening i hvordan du i praksis skal gi den beste kundebehandling. Kursene har en direkte og praktisk arbeidsform der det varieres mellom teori, gjennomgang av eksempler og praktiske oppgaver. Dette er meget motiverende kurs som har snudd opp ned på mange kursdeltakeres oppfatning av sin virksomhet og hvordan de skal gå frem.

Referanser: Les noen uttalelser fra kursdeltakere her

E-læring: Deler av dette kurset kan også tas som e-læring

Målgruppe: Åpent kurs for alle som ønsker å heve sin kompetanse innen kundebehandling. Dette kurset gir økt kompetanse i kundeservice, og passer derfor godt for alle som jobber med service og i callsentere.

Materiell: Deltagerne får med seg en instruktiv arbeidsbok til bruk på og etter kurset.

KURSMODULER FOR UTVIKLING AV GOD KUNDESERVICE

Relaterte innlegg:

Ingen resultater. Tiips: Sjekke stavingen?

Møt forfatteren:

Nicolay Leganger har teoretisk bakgrunn fra masterstudiet i arbeids- og organisasjons-psykologi ved UIB. Der fokuserte han på positiv psykologi (happiness and wellbeing), coaching, relasjoner, ledelse og motivasjon, samt forskning på metodikk for å skape gode lære- og utviklings-prosesser i organisasjoner. Nicolay Leganger har ledet kurs og coachet prosesser for resultatutvikling i 30 år, med 60 000 deltakere fra 2 500 bedrifter. Han er en inspirerende kursleder, konsulent, coach, veileder, rådgiver og mentor. Nicolay Leganger har hatt interesse for salg og kundebehandling siden han var 11 og jobbet i sportsbutikk og var selger av jakkemerker for Redningsselskapet. Nicolay Leganger er redaktør for servicekurs.com, og leder nettverket for God Utvikling.

0 kommentarer

Send inn en kommentar