Mersalgs-ledelse

MERSALG VED SERVICELEDELSE OG MOTIVASJON

Når ledere skal ha støtte til å skape resultatutvikling gjennom mersalg, fokuserer vi på tilrettelegging, ledelse og motivasjon av medarbeidere som skal gjennomføre mersalg.

I våre 5 strategier for mersalg er den grunnleggende strategien å utvikle god kundeservice for å beholde eksisterende kunder.  Derfor har vi utviklet et modulbasert opplæringsprogram for medarbeidere. Men vel så viktig er prosessen mellom modulene, der lederne har en nøkkelrolle.  For at de skal kunne tilrettelegge for resultatutvikling har vi tilrettelagte aktiviteter, og et opplæringsprogram for serviceledelse og motivasjon.   Vi anser det som en nøkkelfaktor for suksess at lederne har ledelsen av prosessen, og er engasjert.  Det blir de ved å få opplæring i forkant, og ha en plan for utviklingen av medarbeiderne og mersalget. Det var slik kleskjeden Hans H. Iversen økte omsetningen 30% på et år – de hadde gode ledere og medarbeidere som fokuserte på mersalg.

Mersalg oppnår du ved å

 • eliminere tap av kunder – og arbeide kreativt for å få inn nye.
 • gi medarbeiderne faglig utvikling om det de selger og salgsprosessen
 • motivere dem og deg selv til mersalg
 • strukturere salgs og serviceprosessen ut fra kundens behov og opplevelse
 • benytte de muligheter kundens sanser gir deg for mersalg
 • benytte de muligheter kundens situasjon og behov i øyeblikket gir deg (sliten, sulten, etc.)
 • ivareta de konkurransefortrinn du har i nærmarkedet
 • aktivere kundenes nettverk.

Du kan leser mer om dette i artikkelen om 5 strategier for mersalg.

Innholdet er hentet fra kurs i mersalg, ledelse og servicledelse.

Kurs i kundebehandling: 6 – SKAP MERSALG OG PLUSS-SALG

Kurs i kundebehandling 9: – LEDELSE AV KUNDESERVICE

Artikkelserie: Få kraft og retning til motivasjon

7 steg til superledelse

Lær deg superledelse

Motivasjon: fra leder og selvleder til motivator og superleder

 

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop